Qui som?

Written by Albert Gargallo on junio 14, 2020 in with no comments.

INSTALRAPID va ser fundada per Enrique González l’any 1970. En el seus inicis van començar fent instal·lació i reparació de Radio, Televisió i electrònica en general. De seguida, va formar part d’associacions com FECEMINTE, FENITEL, etc.

Esta inscrita en el Registre General d’instal·ladors de telecomunicacions amb el nº 490 a nivell estatal i el nº 358 a la Generalitat de Catalunya.

Motivat per l’evolució i el creixement del mercat de les telecomunicacions, va anar ampliant els serveis que oferia, afegint els camps de porter/videoporter electrònic, sonorització/megafonia i sistemes de circuit tancat de televisió (CCTV) adaptant-se a les noves tecnologies.

Arribats al Juliol de 1991, es va inscriure a la D.G.P. amb el nº 1952 per estar autoritzat i legalitzat, per la instal·lació de sistema d’alarma de robatori.

A dia d’avui, treballem per continuar ampliant els nostres coneixements i les solucions que podem oferir. S’ha afegit el camp de cablejat estructurat i xarxes, es a dir tot el suport físic que faci falta per la connexió a Internet.

La llarga experiència acumulada, ens permet donar solucions tècniques de qualitat adaptades per qualsevol idea o projecte que necessitin.